Dijital Medya Nedir?

Dijital Medya Nedir?
25

Eylül

Dijital Medya Nedir?

Dijital Medya Nedir?

İnsanların elektronik ortamda bildiğimiz üzere internet aracılığıyla iletişim kurduğu her mecraya dijital medya denmektedir.  Geniş bir kapsama alanı olan dijital medyaya internet üzerinde bulunan muhtelif kitle iletişim aracını dahil etmek mümkündür.  Teknolojinin gelişmesi ve hayatlarımıza etkin bir şekilde dahil olmasıyla birlikte dijital platformlar iletişimin dışınca ticaret amaçlıda kullanılmaktadır. 

Dijital medyada üretilen görsel, video ve içeriklerin tümü internet ortamında depolanır.  Metin, görüntü, video benzeri içerikler veriler halinde dijital ortamda saklanarak kullanıcıyla birebir buluşturulur. 

İnternet üzerinden gerçekleştirilen bütün işlemlerin çıkış amacı insanların iletişimini kolaylaştırmak, yaratıcı fikirler üreterek yeniliklere kapı açmaktır.  İnsanlarım yaşam biçimlerinde önemli değişiklikler yapmayı kolaylaştıran Dijital Medya, farklı fikirlerin ortaya çıkmasını, sosyal etkileşimin artmasını, yeni keşiflerin yapılmasını ve eğitim düzeyinin iyileştirilmesi gibi her alanda işlevsel bir rol oynamaktadır. 

Dijital Medya internetin çığ gibi büyümesi ve tüm dünyaya dağılmasıyla birlikte bir ticarete de kadar uzanmıştır. Her türlü iş alanında üretimi ve satışı kolaylaştırmaya hedefleyen teknolojik gelişmeler, son kullanıcı ile işletmeyi internet üzerinde bir araya getirmeyi başarmış durumdadır.

İşletme ve kuruluşların hedef kitlesini oluşturan son kullanıcıyla buluşmasını kolaylaştıran dijital medya platformları farklı bağlamlarla senkronize edilerek, amaçların doğrultusunda iletişimi mümkün kılmaktadır.  Dijital Medyanın bünyesine dahil olan Seo, e- Ticaret, Web tasarım, grafik, yazılım, prodüksiyon işletmelere internet ortamında belli bir imaj oluşturmasını sağlamaktadır.

İmaj çalışması olarak nitelendirebileceğimiz bu hizmetler kuruluşun ve işletmenin standartlarının belirlenerek, tüketicinin aradığı koşullar üzerinden şekil almasını imkan dahilinde mümkün kılmaktadır…